Anledningar till kameraövervakning i parkeringsgarage

Kameraövervakning i garage

Ekonomiska fördelar

För att undvika problem i parkeringsgarage så är det vanligt att  installera kameror i förebyggande syfte. Ofta är det något av följande problem i garaget som föranleder att våra kunder ser behov av kameraövervakning:

Stora värden förvaras i en fastighets garage. Inbrott i garaget betyder både praktiska och ekonomiska bekymmer. Kameraövervakning har en förebyggande effekt och motverkar inbrott och skadegörelse. Övervakningskameror i garage, liksom övervakningskameror i soprum, medför därför besparingar för fastighetsägare.

Ökad trygghet

Många upplever en känsla av otrygghet i ett garage eller parkeringshus. Belysningen kan vara dämpad av besparingsskäl och det finns delar av garaget som ligger i mörker. Vet man att kameror övervakar garaget kan den olustiga känslan mildras och miljön upplevas tryggare. Risken för att stöta på obehöriga i garaget minskar kraftigt.

Bevis vid brott

Om det trots förebyggande åtgärder ändå sker brott, stölder eller skadegörelse i garaget så kan filmer från kameror utgöra bevismaterial. Utan bevismaterial så är det stor risk att anmälan läggs ned tämligen omgående om det gäller mindre stölder eller skadegörelse.

Övervakningsteknik för företag

Hur är ett kamera-övervakningssystem uppbyggt?

Säkerhetsskåp för professionell kameraövervakning

Ett professionellt kameraövervakningssystem består i korthet av ett antal inom och utomhuskameror, en lagringsenhet (NVR) och en monitor. Helst placerat i ett säkerhetsskåp där även eventuella extra switchar ryms.

Kamerorna i garaget ansluts till lagringsenheten via datakabel Kat6 och de får även sin strömförsörjning via den kabeln.

Filmer lagras på en eller flera hårddiskar i lagringsenheten. Lagringstid bestäms av storlek på hårddisk och antal kameror. Det går även att ange en maxtid i inställningarna, exempelvis 7 dagar.

Genom att koppla systemet till internet har ni möjlighet att få tillgång till övervakningen direkt i er telefon, extern dator eller surfplatta. Lagringsenheten placeras i undercentral eller liknande utrymme.

Regler för övervakning i Brf, företag och annan privat verksamhet

Den nya kamerabevakningslagen

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som exempelvis en bostadsrättsförening, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

För mer information hänvisar vi till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se

Vi arbetar med marknadens modernaste kamerasystem

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i era kontaktuppgifter samt en kort beskrivning om vad ni behöver hjälp med så kontaktar vi er inom kort.
    Jag vill ha hjälp med:

    Kameraövervakning4G-repeater / MobilförstärkningTäckningsmätning

    Jag godkänner integritetspolicy