Kameraövervakning i soprum och miljöstationer

Kameror i soprum och miljöstationer minskar fusk och snusk

Kameraövervakning soprum

För att kameraövervaka ett utrymme som allmänheten inte har tillgång till krävs inget tillstånd. Soprum, miljöstationer, förråd och garage är exempel på platser där bostadsrättsföreningar väljer att installera kameror. Ett plus är att även trivseln i föreningen ökar när misskötseln minskar.

Misskötta soprum är ett sanitetsproblem

Ett problem som finns hos många bostadsrättsföreningar är att soprummen även används som avstjälpningsplats grovsopor som bildäck, bilbatterier, möbler och dumpning av miljöfarliga ämnen. Det finns föreningar som betalat upp emot 50 000 per år till externa bolag för att forsla bort denna typ av sopor. Dessutom kan felsorterade grovsopor medföra brandfara och miljöfarliga ämnen förgiftningsrisk för barn .

Kameror i soprum är kostnadseffektivt

Jämfört med kostnaderna för extra sophantering är kameraövervakning en kostnadseffektiv lösning. En eller flera kameror som övervakar soprum och miljöstationer kan medföra stora besparingar för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De föreningar som infört kameraövervakning märker snart att fusket med soporna kraftigt minskat eller helt försvunnit efter installationen. De minskade Kostnaderna för bortforslingsavgifter av grovsopor och felaktigt sorterat avfall medför att investeringen sparas snabbt in

Vi arbetar med marknadens modernaste kamerasystem

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i era kontaktuppgifter samt en kort beskrivning om vad ni behöver hjälp med så kontaktar vi er inom kort.
    Jag vill ha hjälp med:

    Kameraövervakning4G-repeater / MobilförstärkningTäckningsmätning

    Jag godkänner integritetspolicy