Övervakningskameror för företag och bostadsrättsföreningar

ÖvervakningskameraTelemission Stockholm installerar och supportar kamerasystem för alla behov. Vi installerar kameror i butiker, kontor, garage, bostadsrättsföreningar, miljöstationer mm. Kontakta oss för ett kostnadsfritt besök och offert på ett system som passar just era behov. Vi har erfarenhet av flera av de största tillverkarna på marknaden.

https://telemission.se/kontakta-telemission/

Ändamålet med kameraövervakning varierar mellan olika företag, då behoven ofta varierar. En vanlig uppfattning är att kameror endast används för att förhindra brott, och som bevismaterial, men det finns många andra användningsområden. Övriga användarområden finns exempelvis inom processövervakning, trafikövervakning, skadegörelse, felplacering i lager och objektsbevakning. Med hjälp av en övervakningskamera är det betydligt enklare att i efterhand identifiera och säkerställa om någonting har inträffat som du vill utreda.


Affärsnytta med kamerabevakning

  • Ökad säkerhet för personalen
  • Förebygger brott
  • Motverkar skadegörelse (avskräckande)
  • Sänkta försäkringskostnader
  • Minskat svinn från butik, lager samt vid kontanthantering
  • Säkerställer bevis vid inbrott/rån


Ökad lönsamhet med kamerabevakning

I butiksverksamheter och restauranger finns oftast problem med svinn. Ett korrekt installerat kameraövervakningssystem minskar detta svinn kraftigt. Tänk på att ett svinn på endast 300 kr/dag blir över 100 000 kr/år.

Entrékamera i ögonhöjd för butiker

Övervakningskamera ButikKameran är en specialkamera anpassad för butiker och andra publika entréer. Kameran är inbyggd i en skena med längdmarkering enligt samma färgstandard som finns på klisterremsor i butiksentréer. Det ger kameran en extra funktion där även personens längd syns för att kunna lämna ett korrekt signalement.

Med en kamera i ögonhöjd är det enklare att identifiera personen eftersom ansiktet inte döljs av en eventuell huvudbonad. Kameran kommer även mycket närmare personen är traditionella takmonterade dome-kameror. Dome-kameror behövs fortfarande för överblicken och entré-kameran är ett utmärkt komplement för att förbättra chanserna att identifiera.

Vilka regler gäller för installation av kamerasystem?

I maj och augusti 2018 har reglerna för kamerabevakning ändrats. Först kom dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen. Färre måste söka tillstånd men det ställs krav på att den som vill kamerabevaka ser till att följa de nya reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Privat verksamhet

Privat verksamhet, som inte utför en uppgift av allmänt intresse, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte söka tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen. Det innebär i korthet att inga andra personuppgifter lagras tillsammans med inspelat material,  ett begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet, uppgifterna måste skyddas extra väl så att inga obehöriga kan komma åt dem samt att inspelat material inte sparas i onödan utan raderas efter en viss tid.

Myndigheter och företag som utför en uppgift av allmänt intresse

Myndigheter och företag som utför uppgifter som bedöms vara av allmänt intresse behöver enligt den nya lagen tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats dit allmänheten har tillträde. Uppgifter av allmänt intresse kan till exempel vara privat hälso- och sjukvård, privat skolverksamhet, kollektivtrafik, järnvägstrafik och flygtrafik. Platser dit allmänheten inte har tillträde får bevakas utan tillstånd. Reglerna i dataskyddsförordningen måste dock alltid följas

Exempel på verksamheter som utför uppgifter av allmänt intresse:

  • Myndigheter
  • Privat skolverksamhet
  • Privata vårdcentraler
  • Kollektivtrafik

För mer information hänvisar vi till Datainspektionen.

Inspelningsutrustning för alla behov

Vi har kameror och inspelningsutrustning för alla behov och storlekar på lokaler. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta en lösning för just ert företag.

Kompletta inspelningsutrustningar med förinstallerade programvaror och utbyggnadsbar lagringskapacitet
kompletta-inspelningsutrustningar
Appar för mobiler och läsplattor
appar-mobiler-lasplattor

Prisexempel komplett kamerapaket för de flesta behov: 14 800 kr

Övervakningspaket

Klicka här för kostnadsfri konsultation för just era behov.

overvakningskamera
overvakningskamera
overvakningskamera
overvakningskamera