Kameraövervakning för er bostadsrättsförening

Många bostadsrättsföreningar brottas med problem som stölder och sabotage i garage och allmänna utrymmen så som trapphus. Övervakningskameror har en förebyggande effekt och kan i de fall som ändå inträffar hjälpa till att säkerställa bevismaterial.

Kameraövervakning i bostadsrättsföreningens soprum

Avgifterna för felaktigt sorterade sopor eller överfulla kärl kan bli höga och kameraövervakning är mycket effektivare än arga lappar. Efter installation av kameror brukar problemen minska kraftigt eller upphöra helt.

IMG_2643 IMG_2640

Kamerabevakning i garage och cykelförrådKameraövervakning-garage

Flera av våra kunder har valt att använda sig av kameraövervakning i föreningens garage och cykelförråd för att motverka brott. Bilden till höger visar hur en övervakningskamera kan vara fäst i ett garage för att skapa trygghet och motverka sabotage och stöld. I detta fall valde vi en 2-megapixel domekamera som är anpassad för inomhusbruk. Förutom HD-kvalitet har den även Smart IR-teknologi som motverkar överexponering. Bildkvaliteten är bra dag som natt och tar upp till 30 bilder/sek.

Kamerorna är sedan kopplade till en inspelningsutrustning med förinstallerade programvaror med lagringskapacitet som kan byggas ut vid behov.

Inspelningsutrustning

Inspelningsenhet skärm

Kamerorna är kopplade till inspelningsutrustningen som kopplas till en extern skärm och mus.  Genom att ansluta systemet till internet har du möjlighet att få tillgång till övervakningen direkt i din telefon (via en app). Inspelningsutrustningen kan placeras i ett närliggande rum i föreningens lokaler. Finns inget sådant går det att lösa genom att exempelvis fästa upp ett skåp på väggen.

Vi har färdiga paketlösningar för de flesta behov och har satt ihop ett prisvärd paket som du kan läsa mer om här.

Vilka regler gäller för övervakning av brf:er?

Tillstånd krävs för de platser som allmänheten har tillträde till. För de platser som allmänheten inte har tillträde till krävs inget tillstånd. Det skall dock finnas särskilda dokumenterade ändamål med övervakningen och den ska inte ske i större omfattning än vad som krävs för att tillgodose dessa ändamål. Det ska även vara tydligt vem eller vilka som har tillgång till det inspelade materialet.

För mer information hänvisar vi till Datainspektionen.

Vi har kameror och inspelningsutrustning för alla behov och storlekar på lokaler, kontakta oss för ytterligare information eller rådgivning för att hitta en lösning till er.