Kamerabevakning för er bostadsrättsförening

Många bostadsrättsföreningar brottas med problem som stölder och sabotage i garage och allmänna utrymmen så som trapphus. Övervakningskameror har en förebyggande effekt och kan i de fall som ändå inträffar hjälpa till att säkerställa bevismaterial.

Kamerabevakning i soprum

Avgifterna för felaktigt sorterade sopor eller överfulla kärl kan bli höga och kameraövervakning är mycket effektivare än arga lappar. Efter installation av kameror brukar problemen minska kraftigt eller upphöra helt.

Kamerabevakning i garage och cykelförråd

Flera av våra kunder har valt att använda sig av kameraövervakning i föreningens garage och cykelförråd för att motverka brott. Bilden till höger visar hur en övervakningskamera kan vara fäst i ett garage för att skapa trygghet och motverka sabotage och stöld. I detta fall valde vi en 5-megapixel domekamera som är anpassad för inomhusbruk. Förutom HD-kvalitet har den även Smart IR-teknologi som motverkar överexponering. Bildkvaliteten är bra dag som natt och tar upp till 30 bilder/sek.

Kamerorna är sedan kopplade till en inspelningsutrustning med förinstallerade programvaror med lagringskapacitet som kan byggas ut vid behov.

Inspelningsutrustning

Kamerorna är kopplade till inspelningsutrustningen som kopplas till en extern skärm och mus.  Genom att ansluta systemet till internet har du möjlighet att få tillgång till övervakningen direkt i din telefon (via en app). Inspelningsutrustningen kan placeras i ett närliggande rum i föreningens lokaler. Finns inget sådant går det att lösa genom att exempelvis fästa upp ett skåp på väggen.

Vi har färdiga paketlösningar för de flesta behov och har satt ihop ett prisvärd paket som du kan läsa mer om här.

Vilka regler gäller för övervakning i en Brf?

Den nya kamerabevakningslagen

Reglerna för kamerabevakning har ändrats i maj och augusti 2018 när först dataskyddsförordningen och sedan den nya kamerabevakningslagen började gälla. Färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive brottsdatalagen.

Behöver inte längre tillstånd

Privat verksamhet, som exempelvis en bostadsrättsförening, behöver inte längre tillstånd för att kamerabevaka. Befintliga tillstånd och anmälningar kommer att upphöra att gälla. Dataskyddsförordningens regler är tillräckliga för att garantera att behandlingen av personuppgifter inte kränker enskildas personliga integritet. Ni behöver alltså inte tillstånd men ni måste i stället se till att ni uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

För mer information hänvisar vi till Datainspektionen.

Vi har kameror och inspelningsutrustning för alla behov och storlekar på lokaler, kontakta oss för ytterligare information eller rådgivning för att hitta en lösning till er.