Förstärkning av mobiltäckning i kommersiella fastigheter, garage och bostadshus med LTE (4G) repeaters

Donatorantenner till 4G repeater

Anledningar till sämre inomhustäckning

Många företag upplever att det blir svårare att få en väl fungerande mobiltäckning inomhus.

Problemen beror på att det idag byggs energieffektiva fastigheter med plåtbeklädda yttertak och fasader samt energiglasfönster. Att bygga energieffektiva hus innebär även att mobilsignalerna får svårare att tränga in.

Problemen beror till viss del också på att mobilnäten idag sänder på högre frekvenser som inte har samma förmåga att tränga igenom väggar som det gamla GSM-systemet och att moderna smartphones har lägre uteffekt än äldre modeller av telefoner.

Slutligen så spelar även valet av telefon roll. Billiga telefoner har ofta sämre mottagning än dyrare modeller.

Installation av LTE (4G) förstärkare förbättrar mobiltäckningen

En Mobilförstärkare/ 4g repeater är en 2-vägs aktiv signalförstärkare för mobiltelefoni och mobilt bredband.

En Mobilförstärkare/Mobil repeater förstärker signalerna från operatörens basstation och förstärker mobiltäckning inomhus. Det ger, förutom bättre samtalskvalitet, även förbättrade batteritider i telefonerna.

Val av Mobilförstärkare/Mobil repeater och antal antenner beror på lokalernas storlek. Det finns utrustning som passar enstaka kontorslokaler såväl som större byggnader med flera våningar och garage under marken. Idag är det 4G förstärkare man installerar eftersom det gamla 3G nätet kommer att avvecklas under 2024. De som har en gammal UMTS (3G) förstärkare kommer inom kort att behöva byta ut den till en för LTE (4G). 2025 beräknas även det ännu äldre GSM nätet att avvecklas.

Vi hjälper er till bättre mottagning

När det gäller mobilförstärkning för företag så börjar vi oftast med ett besök för att titta på de lokaler det gäller. Vi gör en mätning utanför och innanför byggnaden för att kontrollera signalen utomhus och säkerställa vilket frekvensband som är lämpligast att förstärka. Det handlar oftast om att välja mellan 800MHz, 900MHz eller 1800MHz. Eftersom repeatern förstärker allt på det aktuella frekvensbandet så kommer den även förstärka 5G om operatören väljer att lägga 5G där.

Ni får sedan offert på en passande lösning av oss. Det är Telemissions egen personal som utför installationen samt säkerställer att ni får en god täckning inom de aktuella lokalerna.

Hur det fungerar

En repeaterinstallation består i korthet av en eller flera yttre antenner (Donör), repeaters/förstärkare samt inomhusantenner (serviceantenner). 

Serviceantennerna som används är rundstrålande antenner i kontor och möteslokaler och panelantenner i garage och verkstadslokaler. Mellan antenner och repeater dras antennkabel. Donatorantennerna riktas mot den  basstationen som operatören hänvisar till för bästa resultat. Donatorantennen skall om möjligt placeras högt upp på yttervägg eller tak.

Placering av repeater/förstärkare samt inomhusantenner beror på hur lokalerna ser ut. Kortast möjliga kabellängder är att föredra.

4g repeaters Mobilförstärkare GSM förstärkare

Behövs tillstånd för mobilrepeater?

I Sverige behövs inget tillstånd från PTS (Post och telestyrelsen) för att driftsätta en LTE förstärkare / 4G repeater / 4G booster. Dock behövs ett medgivande från berörd nätoperatör. Ansvaret för detta åligger köpare/nyttjare av utrustningen men Telemission hjälper er givetvis med ansökan. Telenor och Tele2 delar på 4G-nätet i Sverige. I det fallet räcker det med söka medgivande från den ena operatören.

Idag är det bara möjligt att söka medgivande för GSM och 4G (LTE). Om operatören väljer att även lägga 5G på den aktuella frekvensen så kommer repeatern att även förstärka 5G.

De repeaters vi använder oss av är godkända för användning i Sverige och att ansöka om medgivande från operatören är oftast en ren formalitet.

Prisexempel 1

Prisvärt startpaket för 4G och 5G , som går att bygga ut efter behov. Innehåller: PTS-godkänd LTE (4G) repeater/mobilförstärkare (15dBi), dämpsats, högförstärkande utomhusantenn (Yagi) inkl. väggfäste, 3-vägs splitter, crimp-kontakter, 100m antennkabel och 3 st serviceantenner. Installationskostnad tillkommer. Repeatern passar för lokaler upp till ca 500 m² .

20 500 kr exkl. moms.
Donatorantenn till mobilrepeater, LTE (4G)

Prisexempel 2

Prisvärt startpaket för 4G och 5G, som går att bygga ut efter behov. Innehåller: LTE (4G) repeater /mobilförstärkare (25dBi), högförstärkande utomhusantenn (Yagi) inkl. väggfäste, dämpsats, 3st 2-vägs splitter, 2st directional couplers, crimp-kontakter, 100m antennkabel samt 6 st inomhusantenner. Installationskostnad tillkommer. Repeatern passar för lokaler upp till ca 2000 m²

28 000kr exkl moms.
Mobilförstärkning i garage

Hur kan vi hjälpa dig?

Fyll i era kontaktuppgifter samt en kort beskrivning om vad ni behöver hjälp med så kontaktar vi er inom kort.
    Jag vill ha hjälp med:

    Kameraövervakning4G-repeater / MobilförträrkningTäckningsmätning

    Jag godkänner integritetspolicy