Mobil växel

Företagsväxeln i mobilen

Med Telemission QuickSip har ni er företagsväxel i mobilen och är därmed nåbara när ni vill och varsomhelst. I appen, Mi, ingår alla de växelfunktioner som tidigare enbart fanns i traditionella telefonväxlar.

QuickSip skapar tillgänglighet och flexibilitet samt är en kostnadseffektiv lösning som kan förändras i takt med er affärsverksamhet.

Operatörs- och plattformsoberoende

Telemission QuickSip™ levererar företagsanpassade växeltjänster via existerande bredband och mobilnät. QuickSip är en flexibel molntjänst för telefoni till alla, oavsett operatör, storlek på företag eller geografisk placering.

Var tillgänglig på era villkor med mobil växel

Med vår app, QuickSip Mi, får ni kontroll och tillgång till telefonitjänster som enkelt kan hanteras i mobilen, fasta telefonen eller på Softphone i datorn. Mi låter er logga in/ur grupper, koppla samtal vidare mm. I appen syns status på kollegor, om de är tillgängliga, upptagna i samtal, hänvisade mm. Inkommande samtal hänvisas enkelt genom att sätta snabbhänvisningar, exempelvis om ni är på väg in i ett möte som inte är inlagt i kalendern eller är upptagen med en uppgift och inte vill bli störd av inkommande samtal.

Home – användarens egen adminsida

Med Telemission QuickSip ska det vara enkelt att administrera mobilväxeln. Därför finns Home, verktyget som ger en enkel överblick av växelns alla funktioner. Home minskar den tidsödande processen med att göra ändringar i växeln och tar bort behovet att anlita en växelleverantör för att göra ändringar.  Med Home är det enkelt att  sätta och ändra hänvisningar, logga in/ut användare ur grupper, ändra välkomstmeddelanden för inkommande samtal, ställa in öppettider, nattkoppling och mycket mer.

Funktioner i vår mobila växel:

Nedan kan du läsa om några av de funktioner som du får med den mobila växeln QuickSip. Du kan läsa mer om vår mobilväxel på följande sida.

Mobil Integration
Använd mobilen, oberoende av mobiloperatör,  som en helt integrerad anknytning i växeln.

Välkomstmeddelande

Alla inkommande samtal möts av ett välkomstmeddelande och röstmeny (tryck 1 för försäljning, 2 för support…)

Röstbrevlåda
Låt röstbrevlådan ta samtal när du inte kan svara.  Meddelanden avlyssnas genom att ringa till röstbrevlådan eller som ljudfil i din mail. Där kan du även se telefonnumret till den som lämnat meddelandet.

Talad hänvisning
Den som ringer in möts av ett röstbesked som anger hänvisningsorsak samt menyalternativ för samtalet.

Samtidig ringning
Inkommande samtal ringer till flera av användarens telefoner samtidigt. Fast, mobile eller Softphone, välj själv telefon att svara i.

Samtalsgrupper

De inkommande samtalen ringer på samtliga telefoner i gruppen, oavsett geografisk placering. Om ingen kan svara spelas ett köbesked upp. Genom ett knapptryck loggar användaren enkelt in/ut ur gruppen. En användare kan vara med i flera grupper vid behov.

Direktmeddelande

Med funktionen Instant Message kan man skicka textmeddelanden till kollegor.

Kalendersynk

Integration med Exchange ger en realtidssynkad kalender där användaren kan göra sina hänvisningar från kalendern.

Statistik

Statistikverktyg som gör automatiska utskick och skräddarsydda rapporter baserat på de önskemål som är uppsatta.

Telefonist

Telefonistplattform med större överblick för att hantera inkommande samtal, söka i kontaktkatalogen, koppla vidare samtal, hantera hänvisningar och ställa in användarstatus mm.

Telefonkonferens

Sätt upp telefonkonferenser med olika antal deltagare. Funktionen gör det möjligt att koppla in deltagare från stora delar av världen och minska kostnader för utlandssamtal.