Mobil repeater. 4G och 3G-repeater

Mobiltäckning i kommersiella fastigheter och bostadshus

Många företag och hyresgäster upplever att det blir svårare att få fungerande mobiltelefoni inuti sina fastigheter. Problemen beror till viss del att de högre frekvenser som används idag inte har samma förmåga att tränga igenom väggar som det gamla GSM-systemet och att de moderna mobiltelefonerna inte heller har samma uteffekt som förr.

Problemet beror även på att det idag byggs energieffektiva fastigheter med reflekterande isolering, energiglasfönster samt plåtbeklädda yttertak och fasader. Att bygga energieffektiva hus innebär alltså att mobilsignalerna får allt svårare att tränga in. Dålig mobiltäckning inomhus blir därmed allt vanligare. Som ett exempel så släpper ett lågenergifönster med metallskikt knappt igenom någon radiostrålning alls. Det hjälper alltså inte att ställa sig vid ett fönster i hopp om att få bättre mottagning.

Bättre mobiltäckning inomhus

En Mobilförstärkare/Mobil repeater är en 2-vägs aktiv signalförstärkare för mobiltelefoni/ mobilt bredband. En Mobilförstärkare/Mobil repeater  förstärker signalerna från operatörens basstation och ger en bättre mobiltäckning inomhus. Det ger, förutom bättre samtalskvalitet, även förbättrade batteritider i telefonerna. Val av Mobilförstärkare/Mobil repeater och antal antenner beror på lokalernas storlek. Det finns utrustning som passar enstaka kontorslokaler såväl som större byggnader med flera våningar. Tidigare har det vanligaste varit att man använder en 3G-repeater eftersom operatörerna endast gav medgivande till att installera sådan. Från 2019 så har operatörerna börjat ge medgivande även till 4G repeatrar eftersom 3G på sikt kommer fasas ut.

31529441-origpic-4d20f1mobilrepeater

Vi hjälper dig få bättre mottagning

Vi börjar alltid med ett besök hos er för att titta på de lokaler det gäller. Vi gör en mätning utanför fastigheten för att kontrollera signalen utomhus och säkerställa att en repeater kommer att avhjälpa era problem (i sällsynta fall hjälper inget annat än en ny mobilmast från operatören). Ni får sedan offert på en passande lösning av oss. Det är sedan Telemissions egen personal som installerar inomhus- och utomhusantenner, repeteater samt säkerställer att ni får en god täckning inom den aktuella lokalen.

Hur det fungerar

Mobilrepeater-skissEn repeaterinstallation består i korthet av en yttre antenn (Donör), repeater/förstärkare samt en eller fler inomhusantenner. Mellan antenner och repeater dras en antennkabel. Den yttre antennen riktas mot den närmaste och starkaste basstationen för bästa resultat. Antennen skall om möjligt placeras på taket. I lägenheter eller på kontor kan yttre antenn i vissa fall installeras på yttervägg.

Placering av repeater/förstärkare samt inomhusantenner beror på hur lokalerna ser ut. Kortast möjliga kabellängder är att föredra.

Tillstånd

I Sverige behövs idag inget tillstånd från PTS (Post och telestyrelsen) för att driftsätta en mobilförstärkare/3G eller 4G-repeater/3G-4G Booster. Dock behövs ett medgivande från berörd nätoperatör. Ansvaret för detta åligger köpare/nyttjare av utrustningen men Telemission hjälper er givetvis med ansökan.  Telenor och Tele2 delar på 4G-nätet i Sverige. I det fallet räcker det med söka medgivande från den ena operatören.

De repeaters vi använder oss av är godkända för användning i Sverige och att ansöka om medgivande från operatören är som regel en ren formalitet

Ansökan om medgivande.

Kontaktuppgifter till mobiloperatörerna.

Telia
Webbaserad ansökan

Tele2
Repeater@tele2.com

Hi3G (3)
3repeater@tre.se

Telenor
RepeaterTelenorSE@telenor.se

Prisexempel 1

Prisvärt startpaket för 3G/4G , som går att bygga ut efter behov. Innehåller: PTS-godkänd mobilrepeater/mobilförstärkare (15dBi), högförstärkande utomhusantenn (Yagi) inkl. väggfäste, 2-vägs splitter samt 2 st inomhusantenner. Antennkabel och installation tillkommer. Repeatern passar för lokaler upp till ca 500 m².

10 500 kr exkl. moms.

Prisexempel 2

Prisvärt startpaket för 3G/4G, som går att bygga ut efter behov. Innehåller mobilrepeater/mobilförstärkare (23dBi), högförstärkande utomhusantenn (Yagi) inkl. väggfäste, 1st 2-vägs splitter, 4st antenntappar samt 6 st inomhusantenner. Antennkabel och installation tillkommer. Repeatern passar för lokaler upp till ca 3000 m².
19 800kr exkl moms.

Kontakta oss idag!