Telemission Telefonilösningar

Telefonilösningar

Bland Telemissions olika systemlösningar finns lösningar för alla företag, stora som små, traditionella växlar, mobila lösningar eller IP-baserad telefoni som tjänst. Vi samarbetar med flera marknadsledande leverantörer och når kunder med vitt skilda krav.

Läs mer

Kameraövervakning

Ändamålet med kameraövervakning varierar från kund till kund, då behoven ofta varierar. En vanlig uppfattning är att kameror endast används för att förhindra brott, och som bevismaterial, men det finns många andra användningsområden.

Läs mer

Mobilförstärkare / Repeater

Vi går mot mer och mer mobilitet på företagen och därmed ökar behovet av fullgod mobiltäckning inomhus. En mobilförstärkare/repeater förbättrar mottagningen inomhus och ger förutom bättre samtalskvalitet även förbättrade batteritider i telefonerna.

Läs mer